Muzej drvorezbarstva

Mulićev muzej drvorezbarstva – postavka 1

MUSANDERA

Inventarni broj: 49

Tehnika: rezbarenje, lakiranje

Godina izrade: oko 1956. godine

Dimenzije: 80 cmx 6 polja dužina x 233×40,5 cm,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis:

Musandera je po horizontali podijeljena u 6 polja simetrično postavljenih na centralnu vertikalnu osu (2×3). Sva polja su po vertikali podijeljena na pet pojaseva, u kombinaciji puni i prazni elementi.

Kod prvog lijevog polja (zid posmatran u pravcu SI→JI zid) prva tri pojasa su puna – tri ormarića zatvorena dvokrlilnim vratima. Vrata su ukrašena motivom stilizovanog luka postavljenog na dva stilizovana reljefna polustubića. Prostor pored luka – lijevo i desno je ukrašen motivom rozete i dvije polurozete. Luk zatvara polje ispunjeno reljefnim krugovima.

Četvrti pojas predstavlja policu. Ona je sa prednje strane zatvorena stilizovanim plitkim lukom. Razvučenom formom luka dominira motiv rozeta.

Peti pojas ima formu niše – otvorene police. Njene gornje i donje rubne strane su ukrašene lajsnom izgrađenom od vijenca polukružnih elemenata. Ovaj pojas je jednak u svim poljima musandere.

Kod drugog lijevog polja (zid posmatran u pravcu SI→JI zid)  donji pojas je jednak prethodnom donjem pojasu.

Drugi pojas – ormarić je zatvoren jednokrilnim vertikalno otvarajućim vratima ukrašenim istim motivom.

Treći i četvrti pojas su otvoreni i jednaki su četvrtom pojasu prvog polja.

Kod trećeg lijevog polja donji pojas je jednak prethodnim donjim pojasevima.

Drugi i treći pojas formiraju jedinstven otvor zatvoren istim lukom kao i treći pojas prethodnog polja.

Četvrti pojas je jednak četvrtim pojasevima prethodnih polja.

 

 

MUSANDERA – ugaoni element

Inventarni broj: 50

Tehnika: rezbarenje, lakiranje

Godina izrade: oko 1956. godine

Dimenzije: 93,5×233(165 od visine sećije)x40 cm

Opis:

Ugaoni element musandere sa policama u visinu se pruža od naslona sećije. Po vertikali je podijeljen na četiri polja.

Prva tri polja – police, imaju jednaku formu. Rubne strane su zatvorene sa tri stilizovana luka postavljena na stubiće, gradeći na taj način dvije niše. Srednja niša je takođe zatvorena stilizovanim lukom, ali je u odnosu na rubne strane uvučena prema unutrašnjosti police. Zatvorena forma luka je ukrašena rezbarenim motivom upisanih rozeta i polurozeta.

Četvrto polje ima formu niše – otvorene police. Njene gornje i donje rubne strane su ukrašene lajsnom izgrađenom od vijenca polukružnih elemenata.

 

 

 

MUSANDERA – ugaoni element

Inventarni broj: 51

Tehnika: rezbarenje, lakiranje

Godina izrade: oko 1956. godine

Dimenzije: 120x 233x54cm,

Opis:

Ugaoni element musandere je po vertikali podijeljen u pet polja.

Donje polje predstavlja ormarić zatvoren dvokrilnim vratima. Vrata su ukrašena motivom stilizovanog luka postavljenog na dva stilizovana reljefna polustubića. Prostor pored luka – lijevo i desno je ukrašen motivom rozete i dvije polurozete. Luk zatvara polje ispunjeno reljefnim krugovima.

Drugo, treće i četvrto polje imaju jednaku formu – police zatvorene plitkim stilizovanim lukom postavljenim na dva stubića. Razvučena forma luka je ukrašena motivima rozeta i polurozeta.

Peto polje ima formu niše – otvorene police. Njene gornje i donje rubne strane su ukrašene lajsnom izgrađenom od vijenca polukružnih elemenata.

 

 

 

SEĆIJA
Inventarni broj: 52

Tehnika: rezbarenje, lakiranje, tapaciranje

Godina izrade: oko 1956. godine

Dimenzije:Lijeva strana sećije:dužina 120 cm
visina do sjedala 46 cm
visina sa naslonom 69 cm
širina 60cm
–          ugao sećije:

dimenzija: 48×46 cm

visina sa naslonom 95 cm
–          desna strana sećije:
dužina 103 cm
visina do sjedala 46 cm

visina sa naslonom 102 cm
širina 60cm

 

 

Opis:

Sećija je umetnuta u drveni okvir. Gornji i donji rub drvenog okvira su ukrašeni vijencem rozeta na koje se nastavlja vijenac slijepih arkada. Svakih tridesetak centimetara na arkadama se javlja po jedna polurozeta. Centralno polje je ukrašeno motivom rozete upisane u prsten slijepih arkada. Iz centralne rozete se pružaju dvije polurozete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKRABIJA

Inventarni broj: 53

Tehnika: rezbarenje, lakiranje

Godina izrade: oko 1956. godine

Dimenzije: 83x80x32,5 cm,

Opis:

U izgledu škrabije se primijećuju dva funkcionalna dijela, donji otvoreni prostor i gornji zatvoreni prostor.

Pravougaona ploča škrabije je uokvirena nizom rozeta na koje se nastavlja vijenac slijepih arkada. Svakih dvadesetak centimetara na arkadama se javlja po jedna polurozeta ( u uglovima je smještena po četvrtina rozete). Centralno polje je ukrašeno motivom rozete upisane u prsten slijepih arkada. Iz centralne rozete se pružaju dvije polurozete. Motiv se ponavlja tri puta.

Prostor škrabije u kom je obično smještena ladica je na sve četiri strane ukrašen jednakim motivom kao i centralni dio ploča škrabije.

Otvoreni dio škrabije završava plitkim stilizovanim lukom. Razvučena forma luka je ukrašena motivima rozeta i polurozeta.

Poleđina škrabije – prostor ispod mjesta koje obično zauzima ladica je ispunjena reljefnim motivima krugova.

VRATA

Inventarni broj: 60

Tehnika: rezbarenje, lakiranje

Godina izrade: oko 1956. godine

Dimenzije: 84×193 cm cm,

Opis:

Vrata posmatrana iz hola

Donja trećina vrata je ukrašena sa četiri horizontalna polja različito urezbarenih rozeta.

Drugu trećinu vrata ukrašena je sa pet vertikalnih polja različito urezbarenih rozeta.

Na ova vertikalna polja je postavljena jedna horizontalna traka sa motivom reljefnih rozeta. Na nju je postavljen trouglasti element ispunjen motivom slijepih arkada.

Iz vrha trougla počinje centralna kružnica oko koje se gradi čitav motiv. Iz kružnice se zrakasto širi dvanaest polja čija je površina  ispunjena reljefnim rozetama – od najmanje ka najvećoj (posmatrano u pravcu kružnica→uglovi vrata). Motiv okružuje polukružna traka ispunjena reljefnim rozetama.

U gornjem lijevom i desnom uglu je u kružnicu upisana rozeta.

Vrh vrata završava trakom ukrašenom nizom rozeta.

STOLICA
Inventarni broj: 62

Tehnika: rezbarenje,  lakiranje

Godina izrade: 1931. godine

 

Opis:

Ukupna površina stolice je dekorisana urezbarenim motivom romba u koga je upisana rozeta i slijepim arkadama. Centralni dio sjedišta nije ukrašen. Noge stolice su ukrašene povezanim tačkastim usijecima. Na završetku rukonaslona je urezbarena rozeta.

Dimenzije:

–          visina sa naslonom: 93,5 cm

–          visina do sjedala: 46 cm

–          visina do rukonaslona: 70 cm

–          dubina sjedala: 51 cm

–          širina sjedala: 53 cm

–          širina naslona: 43 cm